Nyheter

Nasjonal interrail-billett i Norge?


Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å undersøke muligheten for nasjonal interrail-togbillett og egen feriekollektivbillett til neste sommer

– Toget tar oss på en miljøvennlig og trafikksikker måte til både fantastisk og variert natur, og til noen av våre flotteste byer. Jeg tror derfor en nasjonal togbillett, tilsvarende en interrail-billett kan få flere til å ta toget på Norges-ferie, forteller Knut Arild Hareide i Regjeringens pressemelding

Utforske muligheter og konsekvenser

Å reise med tog er en av de mer miljøvennlige måtene å oppleve Norge på, og det er mange som har lyst til å reise mest mulig på denne måten. Det er imidlertid også mange som mener at togtilbudet har mye å gå på med tanke på pris, tilgjengelighet og reisetid. Nå virker det som om Regjeringen har oppfattet interessen og behovet for et miljøvennlig reisealternativ, og de jobber med å gjøre tog til et mer attraktivt reisevalg.

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag av Samferdselsesdepartementet å utrede muligheten for, og konsekvensene av, å innføre en nasjonal interrail-togbillett og egen feriekollektivbillett. En nasjonal interrail-billett vil si en billett som er gyldig på alle togstrekninger i en gitt periode, forutsatt at togstrekningen kjøres etter avtale med staten. Hvordan en slik billett kan fungere, skal nå utforskes. 

Blant spørsmålene som skal vurderes er:

  • Hvor lenge skal billetten vare?
  • Burde den være tilgjengelig hele året?
  • Burde den være gyldig på lokal/fylkeskommunal kollektivtransport, og/eller på togavganger innenfor takstsamarbeidsområder?
  • Kan den tilbys av togselskaper uten trafikkavtale med staten?
  • Hvor raskt kan billettypen innføres?

Hareide forteller at togselskapene står fritt til å tilby denne billetten. GoAhead har også allerede tilbudt en slik billett på Sørtoget i sommer. – Nå tar vi initiativ med mål om å få dette på plass for hele Norge, til neste sommer, sier han. 

Feriekollektivbillett

En “feriekollektivbillett” skal også vurderes. Ideen bak denne typen billett er at man skal kunne bruke den i alle deler av landet når man er på ferie.

– Dersom man har kjøpt et månedskort i Trondheim og skal reise en helg til Kristiansand, ville det vært fint å kunne benytte kollektivtilbudet der med samme månedskort. En slik “feriekollektivbillett” vil også gjøre det enklere å reise kollektivt på steder man ikke er til vanlig, forteller Hareide. 

Klimatiltak

Dersom disse billett-typene innføres, vil nordmenn kunne nyte en praktisk, behagelig og ikke minst miljøvennlig reisemåte. 

– FNs ferske klimarapport er en viktig påminnelse om hvor viktig det er å fremme miljøvennlige løsninger. Skal vi løse klimautfordringene, må blant annet utslippene fra transportsektoren reduseres. Flere må derfor velge kollektivtransport, men da må det være enkelt både å planlegge reiser og kjøpe billetter. Vi har kommet et stykke på vei i dette arbeidet, men det er potensial for enda mer kundevennlige løsninger. Vi ønsker derfor å se på muligheten for å innføre nasjonal togbillett og egen feriekollektivbillett, forklarer Hareide.

Interrail er en fleksibel og opplevelsesrik måte å reise på. Du reiser med akkurat de togene du vil, når du vil. Det er lite styr, i motsetning til når man reiser med fly, og det gjør ingenting om du går glipp av toget du planla å ta – da hopper du bare på det neste. Interrail er også en reisemåte som ikke vil være begrenset kun til Norge – interrail i Europa er en elsket klassiker. Men dersom du virkelig vil ut og utforske verden per tog, er det viktig at du har reiseforsikringen på plass. Å reise spontant og fleksibelt gir mengder med frihet, men baksiden av medaljen er at du er mer utsatt for tyveri og skader når det går litt fort i svingene. Interrail kan bli et minne for livet – om du tar de nødvendige forholdsreglene!

 

Foto: Shutterstock