Reisegarantifondet

Dersom utstiller driver med pakkereisevirksomhet må lovpålagt reisegaranti stilles.
Pakkereisearrangører påmeldt TravelXpo skal være medlem av Reisegarantifondet, Ref Pakkereiseloven §1

Hva er Reisegarantifondet?
Reisegarantifondet er en stiftelse som har som oppgave å administrere reisegarantiordningen i Norge. Formålet med fondet er å sikre at forbrukere som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer ikke skal lide økonomisk tap og/eller bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.
Det betyr at foretaket/selskapet skal stille reisegaranti og betale årsgebyr til både Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser. HER finner du de nødvendige blanketter og veiledninger.

Medlemskap
For alle som skal drive med pakkereisevirksomhet er medlemskap i Reisegarantifondet pålagt av pakkereiseloven, og tilhørende forskrift.
Det betyr at foretaket/selskapet skal stille reisegaranti og betale årsgebyr til både Reisegarantifondet og Klagenemnda for pakkereiser.