Bli utstiller!

Avtalevilkår

Du gir herved Compass Fairs AS tillatelse til å sende deg din billett TravelXpo via SMS og e-post. Du samtykker også til at vi kan invitere deg til framtidige messer i ditt nærområde. Det er ingen kostnader forbundet med dette utover eventuell datatrafikk via din teleoperatør for å laste ned billetten.

Ved å akseptere disse vilkårene, bekrefter du også at du har lest vår personvernerklæring, som er laget for å sikre dine persondata som vi har lagret. Personvernerklæringen er tilgjengelig på travelxpo.no.

Har du noen spørsmål om vår personvernerklæring? Send en e-post til post@travelxpo.no.