Bli utstiller!

TravelXpo

Utstillerdetaljer

Sandnessjøen Event

D-15

Sandnessjøen EVENT. Selskapets formål er å arbeide for å videreutvikle Sandnessjøen som moderne by- og regionsenter, skape aktiviteter, evenementer og infrastruktur som øker bo- og arbeidslyst herunder fremme miljø- og trivselstiltak i sentrum for både fastboende og besøkende. Selskapet skal være vertskap og videreutvikle ulike arenaer for informasjon, kunnskapsdeling, kulturopplevelser, moderne handel og servicetjenester.


Dette firmaet er leverandør av Adventure Helgeland