Bli utstiller!

Trygg messe

Informasjon under covid-19

Smitteverntiltak på TravelXpo

TravelXpo oppfyller alle smittevernskrav

TravelXpo omfattes av §13 i Covid-19-forskriften, som inntil videre har lagt ned forbud mot arrangementer innendørs der det er mer enn 200 personer til stede samtidig. Utstillere og ansatte fra Compass Fairs, regnes som ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet, og telles derfor ikke med.

Dersom vi får avholdt messer, vil det være med høye krav til smittevern. Vi oppfordrer også alle som har mulighet til å unngå de mest trafikkerte tidene, som gjerne er midt på dagen lørdag og søndag. Dersom vi når maksimumsantallet besøkende, vil ventesoner utenfor messearenaen benyttes. Her vil man kunne holde god avstand til andre i køen.

For at messedeltakelsen skal være trygg for både utstillere, publikum og våre egne ansatte, har Standard Norge utarbeidet en nasjonal smittevernveileder i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. Alle aktuelle kommuneoverleger er også kontaktet og invitert til å komme med innspill for å ivareta lokale forhold.

Klikk her for å lese vår smittevernveileder.

I smittevernveilederen listes det opp en rekke tiltak som vil gjennomføres på høstens messer. Blant annet skal dedikert vaktpersonell bidra til at regler om avstand overholdes, det blir hyppig renhold gjennom hele helgen, og antibakteriell væske og skilting om hygiene og avstand vil settes opp en rekke steder på messen. Det er også viktig at man ikke kommer til messen dersom man kjenner symptomer på sykdom.

Smittevernveilederen blir fortløpende oppdatert i henhold til myndighetenes anbefalinger. Slik vil TravelXpo være en trygg handelsarena for både utstillere, publikum og ansatte. TravelXpo er som enhver annen handelsplass, og det skal være minst like trygt å komme til oss som til det lokale kjøpesenteret.

Vi håper på forståelse for at messene kan oppleves som noe annerledes denne høsten, men gleder oss stort til å inspirere med nyheter, eksperthjelp og gode messetilbud på en trygg arena.

Velkommen til TravelXpo!